Návrhy tlakových a netlakových nádob

Firma Triangl ® navrhuje tlakové a netlakové nádoby pro průmyslové provozy. Tlakové a netlakové nádoby navrhujeme na zakázku podle přesných zadání zákazníka.

Navrhneme pro váš provoz stabilní i přepravitelné nádoby. Podle vašich požadavků vyrobíme jedno či vícekomorové tlakové a netlakové nádoby. Pokud váš provoz vyžaduje specifický tvar nádoby, navrhneme jej a případně také vyrobíme.

V rámci návrhu provádíme také konstrukční výpočty (například pevnostní výpočet tlakových nádob). Díky našim výpočtům máte jistotu, že tlaková nádoba nebo nádrž vydrží potřebný tlak i teplotu.

Konstrukce i výroba se řídí platnými právními předpisy a normami. Veškeré výrobky, které dodáváme, jsou certifikované.