Tlakové nádoby

Firma TRIANGL® s.r.o. zajišťuje komplexní dodávky tlakových nádob od návrhu, přes výrobu a dodání až po montáž. Tlakové nádoby vyrábíme na zakázku podle individuálních požadavků zákazníka.

Tlakové nádoby jsou určené pro průmyslové využití v širokém rozsahu teplot a tlaků. Podle potřeby a budoucího využití nádoby doporučíme vhodný materiál a konstrukční postup. Tlakové nádoby vyrábíme z konstrukčních feritických ocelí a z nerezových austenitických ocelí. V obou případech se jedná o velmi kvalitní a ušlechtilé oceli.

Využití tlakových nádob:

 • skladování plynu
 • zásobníky vody pro hasicí či zavlažovací systémy
 • nádrže k akumulaci vody v topných zařízeních
 • zvyšování tlaku ve strojírenství
 • specifické využití v chemickém a energetickém průmyslu

Běžně vyrábíme a dodáváme tyto tlakové nádoby:

 • tlakové nádoby s jednoduchým pláštěm
 • tlakové nádoby s dvojitým pláštěm (duplik)
 • tlakové nádoby s topným hadem
 • tepelné výměníky
 • tlakové filtry
 • pulfrační nádoby

Tvar tlakových nádob bývá válcový, nicméně můžeme vyhovět i zcela nestandardním požadavkům na tvar, provozní teplotu či tlak.

 Pulfrační nádoby

Pulfrační nádoby jsou z konstrukčního hlediska běžné tlakové nádoby (válcové s klenutými dny) z uhlíkové oceli. V průběhu vnitřní reakce navíc dochází k vyrovnání pH plynu. Díky této schopnosti najdou své využití téměř v každém chemickém provozu, kde se pracuje s plynem nebo kde je plyn odpadním produktem z výroby.

Výroba tlakových nádob:

Tlakové nádoby jsou osazeny typizovanými konstrukčními prvky, jako jsou hrdla, průlezy, průhledítka, stavoznaky a obslužné armatury. Povrch tlakových nádob provádíme tryskáním křemičitým pískem a ochranným nátěrem. Konkrétní provedení vždy podřizujeme požadavkům zákazníka. U nerezových tlakových nádob je možné provést moření, případně tryskání balotinou. Tlakové nádoby je možné objednat včetně tepelné izolace, případně je vybavit míchacím zařízením.

Návrh a výroba tlakových nádob odpovídá schváleným normám a předpisům. Schválení návrhu a zkoušení je prováděno autorizovanou osobou dle zákona č. 22/97 Sb. a navazujících vyhlášek a novelizací (návrh dle ČSN 69 0010) nebo dle předpisu AD Merkblatt se schválením a dozorem TÜV. Firma TRIANGL ® s.r.o. získala a udržuje řadu dalších certifikátů, které jsou dokladem naší kvalitní práce.