Lícní soustruh

Soustružení kovů je technologie třískového obrábění rotačních ploch. Obvykle se provádí jednobřitým obráběcím nožem. Soustružením lze opracovat vnější i vnitřní rotační plochy, zarovnat čela, provádět upichování a podobně.

Existuje několik technických zařízení, které umožňují soustružit kovy. Firma Triangl využívá moderní technologie. Tyto technologie umožňují dosáhnout dokonalé přesnosti.

Lícní soustruh (někdy též lícování) slouží k úpravě vnějších částí kovů, u kterých jsou náročnější požadavky na vzhled či bezpečnost. Soustruh obrušuje hrany a plochy kovového výrobky, tak aby perfektně seděly k dalším součástkám.

Soustružení kovů se řídí platnými a normami a právními předpisy.