Univerzální obrábění

Firma Triangl se mnoho let věnuje výrobě kovových zařízení do průmyslové výroby a obrábění kovů. Využíváme zkušeností a  poznatků o kovech, tak aby výsledný produkt perfektně splnil požadavky zákazníka.

Existuje celá řada metod, kterými lze kovy obrábět. Tradiční metodou je mechanické třískové obrábění. Moderní doba přináší i nové možnosti, jak kovy (a zejména zvláštní kovy) opracovat – například: laserem, elektrickými výboji či chemickou reakcí. Tyto služby jsme schopni kooperačně zajistit.

S obráběním kovů máme dlouholeté zkušenosti. Po konzultaci se zákazníkem doporučíme nejvhodnější postup opracování kovu a kovových výrobků, případně další postupy, jak dosáhnout ideálního řešení pro váš provoz.

Obvykle provádíme tyto postupy obrábění kovů:

Firma Triangl se při obrábění kovů se řídí platnými normami a právními předpisy.