Svařování uhlíkové oceli

Svařujeme uhlíkové oceli třídy 10, 11 a 12. Tento typ ocele se v průmyslu používá ke konstrukčním účelům.

Uhlíková ocel, neboli nelegovaná ocel, je typická obsahem uhlíku do 0,55 %. Nelegovaná ocel se používá především ve strojírenství a stavebnictví.

Ke sváření oceli používáme tyto postupy:

  • svařování el. obloukem obalovanou elektrodou (metoda 111)
  • svařování  el. obloukem drátem  v ochran. atmosféře CO2 (metoda 135)
  • svařování el. obloukem trubičkovým plátem v ochran. atmosféře CO2(metoda 136)
  • svařování el. obloukem wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu (metoda 141)
  • svařování plamenem (metoda 311)

V oblasti svařování oceli máme dlouholeté zkušenosti. Naši technici Vám doporučí nejvhodnější postup, jak svařit uhlíkovou ocel s požadovanými výstupními vlastnostmi.

Firma Triangl má k dispozici moderní svářečské pracoviště. Velký důraz klademe na kvalifikaci našich zaměstnanců. Moderní technologie a schopnosti svářečů, jsou náš klíč k pevným a pohledovým svárům, které splní očekávání zákazníka.