Svařování titanu a jeho slitin

Ke svařování titanu a jeho slitin používáme metodu obloukového svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu. Číselné označení metody dle ČSN ISO 15608 je 141. Při dodržení postupů lze díky tomuto postupu dosáhnout velmi kvalitních svarů. Titan, případně jeho slitiny svařujeme pomocí stejnosměrného proudu.

Výhodou této metody svařování titanu je dobrá pevnost, snadné svaření tenkostěnných materiálů a drobných výrobků, nízká produktivita a pohledové sváry.

Kvalita svařování titanu

Kvalitu svařování ovlivňuje celá řada faktorů – od základního a přídavného materiálu, přes použitou techniku až po kvalifikaci svářeče. Firma Triangl® používá nejkvalitnější dostupné materiály. Po dohodě se zákazníkem doporučíme vhodný kov na výrobu i ke sváření. Neustále se snažíme zlepšovat proces svařování titanu, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

Technologický postup při svařování titanu a jeho slitin je svébytná technické kapitola. Jedná se o náročnou výrobní operaci, při které jsou zapotřebí znalosti technických odborníků a svářečů. Z tohoto důvodu klademe důraz na vzdělání a zvyšování dovedností našich svářečů.