Svařování

Provádíme profesionální svařování nerezových materiálů. Svařování je obvykle součástí výroby či dodatečné úpravy našich výrobků. Na základě vašeho přání jsme ale schopni zajistit zakázkové svaření jakýchkoli komponent.

Svařujeme díly do síly stěny 40 mm a hmotnosti dílů do 10 tun. Maximální rozměry svařovaných dílů jsou 15 m do délky a 2.500 mm do průměru.

Zajišťujeme:

Používáme tyto postupy svařování:

  • svařování el. obloukem obalovanou elektrodou (metoda 111)
  • svařování  el. obloukem drátem  v ochran. atmosféře CO2 (metoda 135)
  • svařování el. obloukem trubičkovým plátem v ochran. atmosféře CO2(metoda 136)
  • svařování el. obloukem wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu (metoda 141)
  • svařování plamenem (metoda 311)

Triangl má zaveden a používá proces svařování, který odpovídá ČSN EN ISO 3834 – 2:2006 a je certifikován pod číslem 362/07/07/05/0 od TUV SUD CZECH PRAHA. Svařování se řídí platnými normami a předpisy. Díky tomu jsou veškeré naše výrobky, včetně svařenců, certifikované.