Olověné odlitky

Firma Triangl® se věnuje zpracování olova více než 100 let. Disponujeme proto jedinečnými znalostmi v tomto oboru.

Olověné odlitky jsou atypická stínění skládaná z různých tvarových částí. Používají se především v provozech, kde hrozí ozáření radioaktivním zářením.

Odlitky jsou odlévány do kovových forem (kokil) a jsou následně obráběny. Další částí výroby je zalévání do ocelových obalů, tato úprava se volí v případě, kdy je třeba zvýšit pevnost odlitku bez toho, aby byla ovlivněna schopnost pohltit škodlivé záření.

Výroba:

Olověné odlitky vyrábíme na zakázku podle konkrétních požadavků zákazníka. Velikost odlitků je limitována hmotností do 5.000 kg. Odlitky jsou odlévány do kovových forem (kokil) a jsou následně obráběny. Čisté olovo je převážně legováno cca 3 % antimonu (Sb) ke zvýšení jeho pevnosti a lepší obrobitelnosti.