Průchodky manipulátorů horkých komor

Horké komory slouží jako prostor pro práci se zdroji radioaktivního záření. Mohou sloužit ve výzkumu, energetickém průmyslu či lékařství. Firma TRIANGL® vyrábí příslušenství k horkým komorám, především průchodky manipulátorů.

Olovo používáme jako kujný a velmi odolný korozivzdorný materiál, který je schopen pohlcovat radioaktivní vlny. Odstíní tak maximální možné množství záření, které by mohlo ohrozit pracovníky v okolí zařízení. Pro výrobu používáme olovo typu PbSb3.

Technologický postup výroby se nazývá gravitační lití.