Stínění zářičů, reaktorů, komor

TRIANGL® s.r.o. zajišťuje pro své klienty zabezpečení prostor, ve kterých se pracuje se škodlivými typy záření, především se zářením γ. Fyzikálně vzato se jedná o proud neutronů. Při interakci neutronů s částicemi nějakého prvku dochází ke změně molekulové struktury prvky a případně i ke změně prvku na jiný. U lidí může mít tato změna fatální následky – od lehčích popálenin, přes vznik rakoviny až po genovou mutaci.

Z těchto důvodů je nezbytné při práci v jaderném průmyslu pečlivě dbát na bezpečnost práce. Firma TRIANGL®  dodává ochranné prostředky. Jedná se především o olověný stavební materiál, který se použije na odstínění pracovišť.

Vybavení, které zastaví γ záření, vyrábíme na míru. Díky tomu, že známe nároky zákazníka a prostor, který je třeba odstínit, můžeme zaručit 100% shodu výrobku s přáním zákazníka.

Pro výrobu olověných clon standardně používáme olovo PbSb3. Používáme metodu gravitačního lití do ocelových jedno nebo vícenásobných kokil.