Elementy kouřovodů

Firma Triangl® vyrábí zakázkové kouřovody pro všechny typy paliv. Navrhneme a vyrobíme kouřovody a jejich příslušenství, tak aby nedocházelo k tepelným ztrátám.

Kouřovody slouží k odvodu spalin z kotle teplárny či spalovny do komína. Komín se může zdát jako méně významná část teplárny ale to je omyl. Kouřovod musí být navržen tak, aby nedocházelo ke ztrátám teploty a tlaku spalin.

Dodáváme tyto kouřovody:

  • jednovrstvé kouřovody
  • izolované kouřovody

 

  • pevné kouřovody
  • ohebné kouřovody

Výroba:

Kouřovody vyrábíme na míru podle kotle, který teplárna či spalovna používá. Proces výroby vždy konzultujeme se zákazníkem. Vy rozhodujete o tom, jaký typ materiálu či povrchovou úpravu chcete použít. Vyrábíme také příslušenství a menší elementy kouřovodů.

Výroba se řídí systémem normy ČSN 73 4201.