Plynové regulační stanice

Firma TRIANGL ® vyrábí a dodává plynové regulační stanice plynu. Naši technici zařídí komplexní dodávku regulační stanice. Zajistíme pro vás návrh, dokumentaci projektu, pozemní úpravy i uložení regulační stanice.

Plynové regulační stanice se montují z předem připravených železobetonových konstrukcí. Podle nároků zákazníky vyrábíme jedno, dvou či tříkomorové regulační stanice plynu.

Výstavba:

Nabízíme variabilní řešení v různých stupních tlaku a výkonu. Konečné řešení výstavby vždy řešíme dle požadavků zákazníka. Konstrukci navrhuje s ohledem na zlepšení technické úrovně stanice a zároveň tak, aby budoucí náklady na provoz stanice byly minimální. Plynové regulační stanice vybavíme na přání zákazníka armaturami a dalšími komponenty. Stanice může být doplněna také zařízením pro dálkové ovládání a přenos dat.

Výstavba regulačních plynových stanice se řídí platnými normami a právními předpisy.