Kondenzační nádoby

Součástí výrobního programu firmy TRIANGL ® jsou také nerezové kondenzační nádoby určené pro průmyslové využití. Kondenzační nádoby vyrábíme na zakázku tak, aby přesně vyhovovaly nárokům vašeho provozu.

Kondenzační nádoby se používají k měření průtoku páry, zajišťují stálé plnění impulsního potrubí kondenzátorem páry. Z tohoto důvodu se kondenzační nádoba umísťuje co možná nejblíže u vývodů měřících clon. Díky umístění se vyloučí chybná tlaková diferenciace, která by mohla vzniknout kvůli rozdílným tlakovým výškám.

Výroba:

Dodáváme různé typy kondenzačních nádob podle tlaku, ve kterém mají pracovat. Standardně se vyrábějí dva typy nádob – jednokomorová nebo dvoukomorová. Materiál a tvar kondenzačních nádob, jejich odolnost a další vlastnosti volíme po dohodě se zákazníkem. Jsme schopni vyhovět prakticky jakkoli neobvyklým požadavkům.

Veškerá výroba se řídí platnými právními předpisy a normami. Všechny kondenzační nádoby jsou schváleny a certifikovány.