Kolony a absorbery

Vyspělé průmyslové technologie umožňují věnovat se nejen výrobě ale i stejnou měrou i ochranně životního prostředí. Firma TRIANGL® s.r.o. v kooperaci s partnerskými organizacemi nabízí poradenství v oblasti ekologie a výrobu kolona a absorbérů určených do průmyslových a chemických provozů.

Kolony

Kolony jsou vertikální válcové aparáty, v kterých probíhají fizikální a chemické procesy. Aparáty kolonového typu se používají například pro destilaci nebo zvýšení koncentrace média.

AbsorbEry

Absorbery jsou aparáty sloužící k oddělování plynných složek pomocí pohlcování plynů kapalinami. Absorbery vyrábíme jako samonosné nádoby s vestavbami pro náplň či absorpční činidlo. Součástí absorberu je také uzavřený okruh zkrápění s čerpadlem.

Vyrábíme tyto typy absorbErů:

  • horizontální absorbéry
  • vertikální absorbéry

Existuje celá řada různých typů kolon a absorberů podle pracovních podmínek, pracovního média či absorpčního činidla. Na základě vaší poptávky zajistíme návrh nejvhodnějšího postupu, jak zabránit úniku škodlivin z provozu.