Ekologie

Chemický a energetický průmysl může při nezodpovědném zacházení s odpadem zničit životní prostředí. Firma TRIANGL® v kooperaci s partnerskými projektanty vyrábí ekologické aparáty. Jsme schopni zajistit průmyslovým provozovnám ekologické poradenství a technologie. Tyto technologie pomáhají významným dílem snížit negativní dopad výroby na životní prostředí.

Dodáváme:

Technologie, které nabízíme, zachytí pevný odpad (například popílek) a chemikálie. Umožňuje tak razantně snížit objem škodlivin a odpadních vod, které v provozech vznikají. Ekologické technologie vyrábíme na zakázku. Vyrobíme pro vás technologie, které sníží emise z provozu.

Ekologie je nový celosvětový trend. Největší světové průmyslové koncerny zavádějí do výroby ekologické postupy. Kromě odpovědnosti k životnímu prostředí mluví pro ekologickou výrobu i hospodářské aspekty.

HOSPODÁŘSké aspekty ekologických technologií

Státní orgány se snaží regulovat emise prostřednictvím zpoplatněných limitů. Ekologické technologie vám umožní snížit náklady na emisní povolenky a ušetřit tak nezanedbatelnou částku. Díky zakázkové výrobě jsou provozní náklady na tyto technologie prakticky nulové.