Titanové ventilátory

Firma TRIANGL® s.r.o. zajišťuje dodávky titanových a nerezových ventilátorových kol a skříní. TRIANGL® vyřeší vaši objednávku komplexně od návrhu techniky, přes její výrobu až po dodání a montáž na místě.

Využití titanových ventilátorů:

Ventilátorová kola a skříně jako součást vzduchotechniky slouží především k odsávání výparů agresivních látek např. výparů kyselin solné a dusičné, chlorových par apod. Ventilátory využijete především v chemických provozech. Vzhledem k využití ventilátory volí naši technici k výrobě silně korozivzdorné materiály.

Ventilátory a jejich příslušenství vyrábíme na zakázku podle konkrétních požadavků zákazníka. Zákazníkům nabízí v rámci zakázky také konzultace s kvalifikovaným korozním technikem. Technik vám doporučí, z jakého materiálu ventilátor vyrábět, aby nejlépe vyhovoval provozu.

Ventilátory vyrábíme především:

  • celotitanové
  • z austenitických ocelí
  • z duplexních ocelí

Ventilátorová kola jsou konstrukčně řešena jako svařence se středovým nábojem, základovou deskou a s jednostranným nebo oboustranným řazením lopatek. Pevnostní výpočet respektuje provozní namáhání kol a veškerá kola jsou staticky i dynamicky vyvažována. Skříň ventilátorového kola potom usměrňuje tok nasávaných plynů a zajišťuje propojení kola se vzduchotechnickým rozvodem.

Ventilátorová kola a skříně vyrábíme většinou bez povrchových úprav, v případě kol a skříní nerezových je možné upravit povrch mořením.