Titanové nádoby a vany

Firma TRIANGL® s.r.o. zajišťuje pro své zákazníky komplexní dodávky netlakových titanových nádob a van od návrhu, přes výrobu a dodání až po montáž na místě užití.

Titanové nádoby a vany vyrábíme a dodáváme na zakázku dle individuálních požadavků zákazníka. Návrh provádíme vlastní konstrukční kanceláří.

Nádoby a vany vyrábíme z:

  • titanu
  • ocelí vyložených titanovým plechem
  • ušlechtilých ocelí
  • niklových slitin

Běžně vyrábíme a dodáváme:

  • hranaté a kruhové vany
  • zásobníky
  • bubny
  • násypky a zásobníky s kuželovým dnem
  • tlumiče zvuku
  • vany a nádoby s vyložením

Návrh konstrukce nádob a van vychází z požadavku zákazníka a způsobu jejich užití. Vy rozhodnete o konečném tvaru výrobku, použitých materiálech a technických vymezeních tak, aby výrobek přesně vyhovoval vašim potřebám. Titanové nádoby a vany jsou osazeny typizovanými konstrukčními prvky, jako jsou hrdla, průlezy, průhledítka, stavoznaky a obslužné armatury.

Titanové vany je možné vybavit míchacím zařízením, tepelnou izolací a dalšími přídavnými prvky, které si vaše podnikání vyžaduje. Povrchová úprava ocelových nádob se provádí otryskáním křemičitým pískem a ochranným nátěrem po konzultaci se zákazníkem. U nerezových nádob je možné provést moření, případně tryskání balotinou.

Výroba:

Návrh a výroba odpovídá schváleným normám a předpisům. Schválení návrhu a zkoušení je prováděno autorizovanou osobou dle zákona č. 22/97 Sb. a navazujících vyhlášek a novelizací (návrh dle ČSN 69 0010) nebo dle předpisu AD Merkblatt se schválením a dozorem TÜV. Firma TRIANGL ® s.r.o. získala a udržuje řadu dalších certifikátů, které jsou dokladem naší kvalitní práce.