Chlorová chemie

Chemický průmysl klade na přístroje velké nároky. Nejčastěji používané kyseliny a další chemické látky mají ničivý vliv na tradiční kovy, ze kterých se vybavení do provozů vyrábí.

Firma TRIANGL® s.r.o. se již 50 let specializuje na výrobu titanového vybavení. Naše praxe ukázala, že titan je ideální kov, z kterého lze vyrábět průmyslové zařízení. Titan nereaguje s kyselinami a chlorem a je korozivzdorný. Bez titanového vybavení se v chemickém průmyslu prostě nelze obejít.

Navrhneme a vyrobíme pro vás:

Výroba:

Veškeré produkty vyrábíme výhradně na zakázku a přesně podle parametrů, které zákazník vyžaduje. Návrh a výroba odpovídá schváleným normám a předpisům. Schválení návrhu a zkoušení je prováděno autorizovanou osobou dle zákona č. 22/97 Sb. a navazujících vyhlášek a novelizací (návrh dle ČSN 69 0010) nebo dle předpisu AD Merkblatt se schválením a dozorem TÜV. Firma TRIANGL ® s.r.o. získala a udržuje řadu dalších certifikátů, které jsou dokladem naší kvalitní práce.