Ústav jaderného výzkumu Řež a. s

ÚJV Řež a.s. (Ústav jaderného výzkumu) je špičkovým vědecko-výzkumným a inženýrským pracovištěm v oblasti základního jaderného výzkumu a jaderných aplikací. Kromě Ústavu spolupracujeme rovněž s Centrem výzkumu Řež s. r. o., který je dceřinným podnikem ÚJV. CV Řež s. r. o. se zaměřuje na investiční výstavbu v oblasti jaderného výzkumu a energetiky.

Společnost Triangl s.r.o. je tradičním dodavatelem výrobků a aparátů pro jadernou energetiku a jaderný výzkum. Výrobní divize olovo se podílela na výstavbě všech jaderných elektráren a výzkumných pracovišť v těchto středoevropských státech: ČSSR, ČSFR, ČR a SR. V současné době se podílíme prostřednictvím Centra výzkumu Řež – na výstavbě Jules Horowitz reaktoru v Cadarache (Francie). Jedná se o unikátní výzkumné pracoviště, které se vedle materiálového inženýrství bude zabývat horkou termonukleární fúzí. V současné době je to jediný celosvětově financovaný projekt jaderného výzkumu.

Vedle typizovaných výrobků jako jsou například olověné šípové cihly nebo kontejnery na jaderné zářiče a radiofarmaka se zabýváme výrobou na zakázku – atypická stínění, kolimátory atd.