LINN High Therm GmbH - Německo

Společnost LINN High Therm GmbH se zabývá návrhem a dodávkami speciálních aparátů pro průmyslové a výzkumné operace v oblasti termických procesů – indukční tavení a žíhání, speciální odlévání vysokotavitelných materiálů.

Naše společnost klientovi dodává tlakové nádoby z austenitických korozivzdorných ocelí.