Historie společnosti

Počátky průmyslové výroby v současném objektu firmy TRIANGL ® s.r.o. sahají do roku 1885, kdy byla část hospodářské usedlosti přepsána jako tovární budovy a k datu 1.1. 1885 vznikla firma "Jung a Lindig".

V roce 1912 došlo k fůzi s firmou Bleiindustrie A.G. a závod se stal hlavním distributorem olovářských výrobků na území Rakouska - Uherska. V letech 1932 - 1935 byla zahájena výroba hliníkových fólií.

Po roce 1945 byl závod nejprve začleněn do n.p. Teplická strojírna a v roce 1953 do sektoru n.p. Chemokov. Od té doby dochází k pozvolnému rozvoji strojírenské výroby.

Po zrušení n.p. Chemokov se závod začlenil do struktury "Spolku pro chemickou a hutní výrobu" v Ústí nad Labem a začal představovat významnou část strojírenské výroby Spolku. Výroba se rozšířila o tlakové lití olověných odlitků, výrobu tlakových zařízení, zpracování ušlechtilých ocelí, ale především se závod stal rozhodujícím výrobcem zařízení z titanu.

Současnost

V rámci privatizace se od 1.6.1993 stala majitelem firma TRIANGL ® s.r.o. Firma do značné míry zachovala výrobní program, který není zaměřen pouze na chemický a papírenský průmysl, ale i na další odvětví.

Dosažené zkušenosti z výroby, zejména tlakových nádob z ušlechtilých ocelí a výroby zařízení z titanu, jsou zárukou kvality výrobků a spokojenosti zákazníků.